porvratak na grupu proizvoda

NEGATOSKOPI


                                                      

 

NG3333      Dimenzije: 330 mm x 330 mm,  (1 ortodont snimak)

NG6345      Dimenzije: 630 mm x 450 mm   (1 rentgenski snimak)

NG9345      Dimenzije: 930 mm x 450 mm   (2 rentgenska snimka)

NG12345    Dimenzije: 1230 mm x 450 mm  (3 rentgenska snimka)

NG15345    Dimenzije: 1530 mm x 450 mm  (4 rentgenska snimka)

 

Upotreba: Negatoskop se upotrebljava za pregled rendgenskih filmova.


Izvedba: Uređaj je napravljen od plastifikacijom zaštićenog čeličnog lima, u beloj boji. Fluorescentni svetlosni izvori su tako raspoređeni i usmereni da omogućavaju ravnomeran osvetljaj po celoj svetlosnoj površini. Držač filma je napravljen od galvanski zaštićenih metalnih valjaka
koji omogućavaju optimalan položaj pri posmatranju. Film se sklanja povlačenjem nadole.


Negatoskop je opremljen prekidačem i priključnim kablom.


Montaža: Predviđena je montaža na zid sa priloženim zavrtnjima.


Zaštita: IP 20 ( IEC )
povratak na grupu proizvoda

©Copyright ENC 2008