SHFA2

 

SHFA3

SHFA1

Tehničke karakterisitke:

 • Spoljašnje dimenzije uređaja: 695 x 570 x 705 (mm) + (100 mm distancer od zida)
 • Unutrašnje dimenzije komore: 443 x 435 x 475 (mm)
 • Poseduje mikroprocesorski kontroler temperature i vremena
 • Regulacija temperature od sobne do 200°C
 • Sigurnosni sistem protiv pregrevanja
 • Podesive nožice
 • Dimenzija polica: 460 x 380 (mm)
 • Težina uređaja: 36 Kg
 • Vreme zagrevanja: Max 15 minuta
 • Priključni napon: 230V/50Hz
 • Potrošnja uređaja: 1650W
 • Stepen zaštite: IP20
 • Garancija 2 godine

ENC sterilizatori su proizvedeni za širok opseg primene uključujući sterilizaciju, dezinfekciju, pasterizaciju i konzerviranje.

ENC sterilizatori obezbeđuju savršeno rešenje za sve primene:

 • temperature do 200°C,
 • precizan mikroprocesorski PID temperaturni kontroler,
 • forsirana cirkulacija vrelog vazduha.

Naši sterilizatori imaju radne komore od nerđajućeg čelika izuzetno su jednostavni za ordžavanje i rukovanje. SHFA serija suvih sterilizatora (sterilizatora vrućim vazduhom) je namenjena za upotrebu u medicini, biologiji, vetrini, hemiji i farmaciji.

Izrada

Spoljašnje kućište SHFA sterilizatora je izrađeno od plastifikacijom zaštićenog čeličnog lima, a radna komora i grejni elementi od kiselo otpornog nerđajućeg čelika (304).

SHFA serija je opremljena sa ventilatorom koji je naročito koristan za ravnomerno zagrevanje i sterilizaciju vlažne opreme i materijala.

Kontrola temperature

Naši sterilizatori poseduju mikroprocesorski PID temperaturni kontroler sa Pt 100 senzorom i operišu sa temperaturama do 200°C. Oni takođe imaju digitalni displej za podešavanja i aktuelni prikaz kao i 99 – to časovni tajmer.

Zaštita

Svi SHFA sterilizatori sadrže kao standardni deo termoosigurač.

DIJAGRAM PROCEDURE STERILIZACIJE

Dijagram

 

Vreme zagrevanja: Vremenski interval od početka rada grejača do dostizanja temperature sterilizacije.

Vreme ujednačenja: Vremenski interval od dostizanja radne temperature u radnoj komori do postizanja izjednačenja temperature sterilizacije u svakom delu.

Vreme razaranja: Vreme potrebno za uništavanje populacije mikroorganizama sa naročitom otpornošću.

Doza sigurnosti: Dodatna doza vremena zbog nejednake kontaminacije i kompenzacije tipova uzoraka.

Vreme hlađenja: Vremenski interval od isključenja grejača nakon sterilizacije do opadanja temperature od 80°C.

Vreme reakcije: Ukupno potrebno vreme za potpuno ispunjavanje svih parametara sterilizacije uzoraka.

Vreme sterilizacije: Ukupno vreme u toku koga je radna komora na radnoj temperaturi. Ono je jednako ukupnom vremenu ujednačenja, uništenja i doze sigurnosti.

Vreme postupka: Ukupno vreme potrebno za sterilizaciju uzorka (unutar njega nije uključeno vreme unošenja i iznošenja uzoraka).

Temperatura sterilizacije: Temperatura koja preovlađuje unutar uzorka tokom vremena reakcije.