Izrada

Izrada metalnih kućišta za električne i elektro uređaje

kuciste3

kuciste4

Reparacija

Reparacija (ugradnja mikroprocesorske termo regulacije, ventilatora) suvih termičkih sterilizatora i inkubatora

elektornika3

maliventilatorusluge